03. 10. 2023

Jak pandemie covidu změnila prevenci a základní lékařskou péči u seniorů? Jak je to s bezpečností vakcín?

To byla základní témata setkání s odborníky, které jsme pořádali u příležitosti Světového dne plic a Mezinárodního dne seniorů ve spolupráci s Radou seniorů České republiky v Galerii Café Louvre v úterý 3. října.

Zajímavé informace jsme se dozvěděli od Lenky Desatové, předsedkyně Rady seniorů, MUDr. Zuzany Blechové, PhD., z Kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce a z 2. LF UK a Doc. MUDr. Rastislav Maďara, PhD., děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU. 

 

Přehled všech novinek

Rádi Vám připravíme nabídku PR služeb na míru

Napište nám a pojďme se nezávazně setkat